Agrimonia eupatoria L., Species plantarum, edition 1 Species plantarum, edition 1; 1753 448 1753. (syn: Agrimonia adhaerens Gilib.; Agrimonia adscendens Andrz.; Agrimonia alba hort. ex Gizycki; Agrimonia bracteosa E.Mey.; Agrimonia canescens Dumort.; Agrimonia elata Salisb.; Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria ; Agrimonia eupatoria var. fallax Fiek; Agrimonia eupatoria var. humilis (Wallr.) Asch. & Graebn.; Agrimonia eupatoria var. longifolia Wallr.; Agrimonia eupatoria var. major Mutel; Agrimonia eupatoria var. major K.Koch; Agrimonia eupatoria var. minor (Mill.) Sol.; Agrimonia eupatoria var. ochroleuca Ostenf.; Agrimonia eupatoria subsp. officinalis (Lam.) Gams; Agrimonia eupatoria var. rotundifolia Wallr.; Agrimonia eupatoria var. sepium Br‚b.; Agrimonia eupatoria var. sylvatica Čelak.; Agrimonia humilis Wallr.; Agrimonia minor Mill.; Agrimonia odorata auct.,p.p.408; Agrimonia officinalis Gaterau; Agrimonia officinalis Lam. (unresolved); Agrimonia officinarum Lam.Agrimonia sessiliflora Dumort.(Unresolved); Agrimonia stipularis Dumort.,p.p.11299 (unresolved); Agrimonia sulcata Dulac; Agrimonia vulgaris Gray; Eupatorium dioscoridis Bubani);


/wp-content/uploads/2020/10/DSCN9296-5.JPG

 

/wp-content/uploads/2020/10/DSCN9299.JPG
/wp-content/uploads/2020/10/DSCN9300.JPG
/wp-content/uploads/2020/10/DSCN9298.JPG

Rosaceae Fortnight Agrimonia eupatoria-PC-31-09.09.2015 : 1 post by 1 author. Attachments (5)
Agrimonia eupatoria from Botanical Garden Warsaw.
References:

The Plant List Ver.1.1
 IPNI  GRIN
 Wikipedia