Centranthera cochinchinensis subsp. lutea (Hara) T. Yamazaki (syn: Centranthera chevalieri Bonati; Centranthera cochinchinensis var. lutea (Hara) H. Hara; Centranthera rubra H.L. Li; Razumovia chevalieri (Bonati) Merrill; Razumovia cochinchinensis var. lutea Hara);  
China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi,
Sichuan, Yunnan), Tibet, Cambodia, India, Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu),
Ryukyu Isl., Korea, Laos, Myanmar [Burma], Thailand
as per Catalogue of Life;


References:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *