Rubus alceifolius Poir., Encyclop‚die m‚thodique. Botanique; 1783 247 1804. (syn: Rubus alceifolius var. diversilobatus (Merr. & Chun) T. T. Yu & L. T. Lu; Rubus bullatifolius Merr.; Rubus fimbriferus Focke; Rubus fimbriferus var. diversilobatus Merr. & Chun; Rubus fimbriiferus var. diversilobatus Merr. & Chun; Rubus hainanensis Focke; Rubus mongouilloni H. Lév. & Vaniot; Rubus multibracteatus var. demangei H. Lév.);
.
China (Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang), Taiwan, Cambodia, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar [Burma] (Taninthayi, Kachin), Thailand, Vietnam, Java, Sulawesi, Lesser Sunda Isl., Madagascar (I), Australia (I) (Queensland (I)), Mauritius (I), La Runion (I) as per Catalogue of Life;
.