LIST
OF PUBLICATIONS

A.      
Research Articles Published:

 

1.    Palanisamy, M., S.K.
Yadav
& G.V.S. Murthy, 2013. Marine
macro algal diversity of Mahe Coast in Kerala,
Seaweed Res. Utiln., 35
(1&2): 22-30.

2.    Palanisamy, M., S.K.
Yadav
& G.V.S. Murthy, 2014. Distribution and diversity of marine macro algae of Kasaragod coast,
Kerala, Seaweed Res. Utiln., 36 (1&2): 1-5.

3.    Palanisamy, M. & S.K. Yadav, 2014.  V. Krishnamurthy (1921 – 2014), Current Sciences,
107 (5): 908.

 

B.      
Hindi Articles Published:

 

1.   
Palanisamy, M.,
S.K. Yadav & G.V.S.
Murthy, 2013. Bharat ki samudri dirgha shaival vividhata, Vanaspati Vani,
22: 43-48.

2.   
Palanisamy, M.
& S.K. Yadav, 2014.
Kerala ki samudri shaival vividhata: ek avalokan, Vanaspati Vani,
23: 50-52.

3.   
Benjamin, J.H.Franklin, K.Althaf Ahamad Kabeer & S.K. Yadav, 2014. CITES parishishto me
suchibaddh Bharatiya poundho ka vyapar: niyantran evam niyaman, Vanaspati
Vani
, 23: 107-109.

4.   
Yadav, S.K. & M. Palanisamy, 2014. Bharatiya shaival anusandhan ke kshetra me
Prof. M. Umamaheshwara Rao ka Yogadan, Vanaspati Vani, 23: 146.