Eleutheranthera ruderalis ?

Eleutheranthera ruderalis ?;           Please help me for identifying this species : Attachments (1). Please help me for identifying this species collected from Kottayam district of Kerala Eleutheranthera ruderalis ?

Read More

Eleutheranthera ruderalis

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip., Bot. Zeitung (Berlin) 24 165 1866. (Syn: Eleutheranthera areolata Klatt; Eleutheranthera discoidea (Less. ex Less.) M.Gómez; Eleutheranthera ovalifolia Baill.; Eleutheranthera ovata Poit. ex Steud.; Eleutheranthera ovata Poit.; Eleutheranthera prostrata var. leiocarpa (Cass.) Hochr.; Eleutheranthera prostrata var. portoriccensis (DC.) Hochr.; Eleutheranthera ruderalis var. radiata Pruski; Fingalia hexagona Schrank; Gymnopsis microcephala Gardner; Kegelia […]

Read More