Styphelia triflora (Australia)

Styphelia triflora Andrews, Bot. Repos. 1: t. 72 1799. (Unresolved);      Flora-Aus-76: A shrub–Styphelia triflora      References: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2592852

Read More