Macrotyloma uniflorum

Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. (Syn: Dolichos benadirianus Chiov.; Dolichos biflorus sensu auct.; Dolichos uniflorus Lam.; Kerstingiella uniflora (Lam.) J.A.Lackey); . Australia (N); Bhutan (N); China (N); India (N); Andhra Pradesh; Arunachal Pradesh ; Assam; Bihar ; Dadra-Nagar-Haveli ; Delhi ; Goa; Haryana; Himachal Pradesh; Jammu-Kashmir; Karnataka; Kerala ; Madhaya Pradesh ; Maharashtra; Manipur; Meghalaya ; Mizoram […]

Read More