Blastus cochinchinensis

Blastus cochinchinensis Lour., Fl. Cochinch. 2: 527 1790. (syn: Anplectrum parviflorum Benth.; Blastus marchandii H. Lév.; Blastus parviflorus (Benth.) Triana); China (Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Yunnan), Taiwan, Cambodia, India, Myanmar [Burma], Vietnam, Japan (Yakushima Isl.), Ryukyu Isl. as per Catalogue of Life; Blastus cochinchinensis : 4 posts by 2 authors. I am currently updating […]

Read More