Eulaliopsis binata

Eulaliopsis binata (Retz.) C.E.Hubb., Hooker’s Icon. Pl. 33: t. 3262: p. 6 1935. (Syn: Andropogon binatus Retz.; Andropogon involutus Steud.; Andropogon notopogon Steud.; Andropogon obvallatus Steud.; Eulaliopsis angustifolia (Trin.) Honda; Eulaliopsis duthiei Sur; Ischaemum angustifolium (Trin.) Hack.; Ischaemum binatum (Retz.) Buse; Pollinia eriopoda Hance; Pollinidium angustifolium (Trin.) Haines; Pollinidium binatum (Retz.) C.E.Hubb.; Spodiopogon angustifolius Trin.; Spodiopogon […]

Read More