Stachyurus himalaicus

Stachyurus himalaicus Hook.f. & Thomson ex Benth., J. Linn. Soc., Bot. 5: 55 1861. (Syn:  Stachyurus himalaicus var. alatipes C.Y.Wu; Stachyurus himalaicus var. dasyrachis C.Y.Wu; Stachyurus himalaicus var. himalaicus ; Stachyurus himalaicus var. microphyllus C.Y.Wu; Stachyurus himalaicus subsp. purpureus Y.P.Zhu & Zhi Y.Zhang; Stachyurus sigeyoii Masam.); . China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, ?Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, […]

Read More