Gagnebina pterocarpa (Mauritius)

Gagnebina pterocarpa (Lam.) Baill. (syn: Acacia tamariscina (Lam.) Willd.; Gagnebina axillaris DC.; Gagnebina tamariscina (Lam.) DC.; Mimosa pterocarpa Lam.; Mimosa tamariscina Lam.; Prosopis tamariscina (Lam.) Spreng.); Aldabra (U) ; Astove I ; Cosmoledo I ; Comoro Is (N) ; Madagascar (N) ; Mauritius (N); Mayotte (I) ; Reunion (I) as per ILDIS; Mautitius..Interesting pods. 31st […]

Read More