Sopubia trifida

Sopubia trifida Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 88 88 1825. (syn: Gerardia scabra Wall. (ambiguous synonym); Gerardia sopubia (Buch.-Ham. ex D. Don) Benth.; Gerardia wallichiana Steud.; Manulea sopubia Buch.-Ham. ex D. Don; Sopubia obtusifolia G. Don (ambiguous synonym)); . Myanmar [Burma] (Mandalay, Shan, Chin), China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Yunnan), Bhutan, India, […]

Read More