Koelreuteria bipinnata (Introduced)

Koelreuteria bipinnata Franch., Bull. Soc. Bot. France 33: 463 1886. (syn: Koelreuteria bipinnata var. apiculata How & Ho;  Koelreuteria bipinnata var. bipinnata ; Koelreuteria bipinnata var. puberula Chun; Koelreuteria integrifoliola Merr.); China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan, Yunnan) as per Catalogue of Life; Keys available in Flora of China and Meyer, F. G. 1972. Revision […]

Read More